Методична рада:

 

 

                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                   на засіданні методичної ради

                                                                                                   (протокол від 14.09.2017 року №3)

 

План реалізації

ІV (результативно-оцінювального) етапу

науково-методичної проблеми

 

Мета:оцінити вплив компонентів соціалізую чого освітнього простору на рівень готовності особистості взаємодіяти з соціумом; стан підготовки педагогічних працівників до здійснення соціалізації дітей, підлітків і учнівської молоді.

 

№з/п

Захід

Термін виконання

Відповідальний

Категорія респондентів

                                                                   Жовтень

1

Дослідження  рівня самооцінки учня

Протягом

місяця

ЗДНВР

Учні 4,8,11 класів

2

Вправи для учнів , що мають високий рівень агресії.  Корекційна вправа «Людина поруч»

24.10.2017

Соціальний педагог

Учні, що мають високий рівень агресії

                                                                    Грудень

3

Рольова гра «Я, мої права та обов’язки»

20.12.2017

Соціальний педагог

Учні 11 класу

4

Дослідження  рівня комунікативної активності

Протягом місяця

ЗДНВР

Учні 4,8,11 класів

5

Вправа «Конверт дружніх спілкувань»

27.12.2017

Соціальний педагог

Учні, що мають високий рівень агресії

                                                                       Січень

6

Тренінг «Людина і комп’ютер»

11.01.2018

Соціальний педагог

Учні 6 класу

7

Тренінг «Моє життя –в  моїх руках»

17.01.2018

Соціальний педагог

Діти-сироти

8

Інтерактивне заняття «Гендерна рівність»

24.01.2018

Соціальний педагог

Учні 6 класу

                                                                    Лютий

9

Дослідження  рівня активності за видами діяльності

Протягом місяця

ЗДНВР

Учні 4,8,11 класів

10

Вправа «Проекція образу особистого «Я»

07.02.2018

Соціальний педагог

Учні, що мають високий рівень агресії

                                                                     Квітень

11

Дослідження  рівня комунікативних здібностей випускника 4 класу

25.04.2018

Класний керівник

Випускники 4 класу

12

Порівняння результатів вхідного та вихідного діагностування.

Висновки

Протягом місяця

ЗДНВР

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ

 

на засіданні методичної ради                                   Директор школи: ________В.С.Ліфінцев

 

(протокол №  3 від  14.09.2017р.)                                        «14» вересня 2017 року                                                               

 

План засідань

 методичної ради

 

Зміст роботи

Дата

Відповідальний

Вересень.

Засідання 1.

1.

Про підсумки методичної роботи школи у 2016/2017 навчальному році.

 

14 вересня

Голова МР

2.

Обговорення і погодження  плану роботи методичної ради школи на 2017/2018 навчальний рік.

3.

 Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

 

4.

Обговорення і затвердження планів роботи ШМО на 2017/2018 навчальний рік, плану реалізації результативно-оцінювального етапу науково-методичної проблеми

 

Голови ШМО

5.

 Затвердження плану заходів щодо підготовки обдарованої молоді школи до участі у І, ІІ етапах Всеукраїнських предметних олімпіад у 2017/2018 навчальному році.

 

6.

Про ефективність використання дидактичного апарату підручників для 9 класів. Інформація про стан забезпечення підручниками.

Бібліотекар

7.

Інформація про нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу.

 

Ярошовець Н.В.

Листопад.

Засідання 2.

1.

Про курсову перепідготовку кадрів.

               30    листопада

Ліфінцев В.С.

2.

Аналіз результатів І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад.

Ярошовець Н.В.

3.

Робота з обдарованими діти. Звіти голів ШМО про науково-дослідницьку роботу учнів, участь у творчих конкурсах.

Голови ШМО

4.

Взаємовідвідування уроків, творчих майстерень вчителів, які атестуються.

Голови ШМО

5

Інформація про нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу

 

Ярошовець Н.В.

Лютий

Засідання 3.

1.

 Аналіз участі учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад.

 

22  лютого

Ліфінцев В.С.

2.

 Підготовка та організація проведення державної підсумкової атестації в 4, 9,11  класах. Обговорення нормативних документів.

 

Ярошовець Н.В.

 

3.

 Інформація про нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу.

 

Ярошовець Н.В.

Квітень

Засідання 4.

1.

 Діяльність роботи ШМО щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагога.

 

26 квітня

Голови МО

2.

Про стан проведення предметних тижнів.

 

Ярошовець Н.В.

3.

 

Аналіз роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі».

 

Лютікова А.М.

4.

Обмін думками та пропозиціями  щодо складання річного плану роботи  школи на 2018/2019 навчальний рік.

 

5.

Інформація про нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу.

 

Ярошовець Н.В.