Атестація педпрацівників:

       ЗАТВЕРДЖЕНО                                                               ПОГОДЖУЮ

атестаційною комісією школи                    Директор школи:     _________В.С.Ліфінцев

 

ЗАХОДИ

 з  підготовки  й  проведення  атестації

 педагогічних працівників

Шевченківської   ЗОШ  І – ІІІ  ступенів

 у  2016 – 2017 н.р.

№ п\п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Переглянути перспективний план атестації, внести необхідні зміни.

Серпень

Ліфінцев В.С.

 

2.

Ознайомлення колективу з нормативними та директивними документами щодо атестації.

Вересень

Ліфінцев В.С.

 

3.

Складання попереднього списку вчителів, які атестуватимуться в 2016 – 2017 н.р.

Вересень

Ліфінцев В.С.

 

4.

Видати наказ про створення атестаційної комісії.

До 20.09.

Ліфінцев В.С.

 

5.

Прийом заяв від педпрацівників  щодо проходження позачергової атестації, відмови від атестації.

Складання списку учителів, що атестуються у 2016 – 2017 н.р.

До 10.10.

Ярошовець Н.В.

 

6.

Видати наказ про проведення атестації педпрацівників школи у 2016– 2017 н.р.

До 20.10.

Ліфінцев В.С.

 

7.

Поновити матеріали у куточку «Атестація педпрацівників»

Жовтень-

Листопад

Брагіна А.В.

 

8.

Затвердження графіка атестації, ознайомлення вчителів з терміном проведення атестації

Жовтень

Ліфінцев В.С.

 

9.

Надати відділу освіти  відомості про атестацію вчителів на кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння (підтвердження) звань

(за потребою)

Жовтень

Ярошовець Н.В.

 

10.

Ознайомлення з роботою вчителів, вивчення системи роботи, проведення експертного оцінювання їхньої кваліфікації, професійної компетентності,педагогічного професіоналіз-му, якості педагогічної діяльності.

 

До 15.03.

 

Члени  атестаційної комісії

 

11.

Підготувати матеріали про результативність роботи педагогів, які атестуються,  за 5 років.

Січень, лютий

Учителі, що атестуються

 

12.

Огляд навчальних кабінетів з метою перевірки  особистого внеску кожного вчителя, що атестується,  у створення навчальної бази кабінету.

Січень -лютий

Адміністрація

 

13.

Проведення  показових уроків та позакласних  заходів

За  окр. графіком

Учителі, що атестуються

 

14.

Провести співбесіди з педагогами, відвідати уроки, провести контрольні зрізи знань учнів з метою об’єктивної оцінки роботи педагога

До 15.03

Члени  атестаційної комісії

 

15.

Перевірити шкільну документацію: плани, журнали, учнівські зошити тощо

До 15.03

Ярошовець Н.В.

 

16.

Провести анкетування учнів, батьків з метою визначення рейтингу педагогів, які атестуються

До 15.03

Опрощенко О.А.

 

17.

Ознайомити колектив з творчими лабораторіями педагогів, які атестуються, заслухавши  звіти кожного.

Березень

Члени атестаційної комісії

 

18.

Ознайомлення з атестаційною характеристикою вчителів, які атестуються, під підпис

До 20.03.

Ліфінцев В.С.

 

20.

Провести підсумкове засідання атестаційної комісії, де розглянути атестаційні матеріали, заслухати педагогів, які атестуються.

29.03

Ліфінцев В.С.

 

21.

Подання  звіту  про  підсумки  атестації педпрацівників  у відділ освіти.

30.03

Ярошовець Н.В.

 

22.

Видання наказів за підсумками атестації

Квітень

Ліфінцев В.С.

 

23.

Вручення атестаційних листів

Після рішення АК

Голова АК

Ліфінцев В.С.

 

 

 

 

       ЗАТВЕРДЖЕНО                                                               ПОГОДЖУЮ

атестаційною комісією школи                    Директор школи:     _________В.С.Ліфінцев

 

 

 

ГРАФІК

РОБОТИ  АТЕСТАЦІЙНОЇ  КОМІСІЇ 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ  ЗОШ  І – ІІІ  СТУПЕНІВ

У   2016 - 2017 Н.Р.

№ п/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні  члени атестаційної  комісії

1.

Ознайомлення  педагогічних працівників, що атестуються,  із Типовим положенням  про атестацію .

Жовтень 2016

 

Ліфінцев В.С.

2.

Складання індивідуального плану атестації  педпрацівниками, що атестуються.

Жовтень 2016

Ярошовець Н.В.

Відповідальні члени АК

3.

Вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються:

  • Відвідування уроків та позакласних заходів  членами АК

 

 

01.11.2016 – 15.03.2017

 

 

Члени АК

  • Відвідування відкритих уроків та  відкритих позакласних  заходів членами АК

За окремим графіком

Ярошовець Н.В.

Лютікова А.М.

  • Проведення вимірів навчальних досягнень учнів

Грудень 2016

Ліфінцев В.С.

Ярошовець Н.В.

  • Перевірка  стану шкільної документації  учителів (календарні та поурочні плани, класні журнали, учнівські зошити та ін.)

01.11.2016 – 15.03.2017

Ярошовець Н.В.

Відповідальні  члени АК

  • Ознайомлення з  «творчою лабораторією»  вчителя

Січень – лютий 2017

Відповідальні члени АК

4.

Анкетування колег, учнів, батьків  з метою  визначення  їх  думки  про роботу  вчителів, що атестуються .

01.02 – 15.03. 2017

Опрощенко О.А.

5.

Аналіз результативності роботи вчителя в  міжатестаційний  період

(на основі портфоліо вчителя, його анкетування тощо)

До 20.03.2017

Ярошовець Н.В.

Відповідальні  члени АК

6.

Ознайомити педпрацівників, які атестуються, з їхніми характеристиками  (під підпис)

До 20.03.2017

Ліфінцев В.С.

7.

Підготувати атестаційні матеріали працівників для розгляду їх на  підсумковому засіданні  атестаційної комісії

До 23.03.2017

Відповідальні  члени АК

8.

Творчий звіт педагогічних працівників, що атестуються

березень

Відповідальні члени АК

9.

Підсумкове засідання атестаційної комісії

27.03.2017

Ліфінцев В.С.

10.

Оформити матеріали за наслідками атестації (клопотання про присвоєння певним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання, про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», нагородження ) (за потребою) та подати до АК відділу освіти

До 01.04.2017

Ліфінцев В.С.

11.

Оформити атестаційні листи. Примірник атестаційних листів видати працівникам під підпис

Не пізніше 3 днів після рішення відповідної АК

Ліфінцев В.С.

 

 

Із  графіком  роботи   ознайомлені:

______________

______________